HOME    MEER INFORMATIE    CONTACT    
MEER INFORMATIE
Hier vindt u alle relevante informatie voor het correct invullen van het formulier. Naast het verduidelijken van wat er onder de begrip "duurzaam" wordt verstaan, worden in alfabetische volgorde alle relevante definities gegeven.

Begrippen

Wat is duurzaam beheerd bos?
Duurzaam beheerd bos is bos dat beheerd wordt volgens de standaarden van FSC (www.fsc.nl) of PEFC (www.pefc.nl) en dat door een onafhankelijke certificeerder wordt gecontroleerd.

Wat is duurzaam geproduceerd hout?
Duurzaam geproduceerd hout is hout dat afkomstig is uit FSC of PEFC gecertificeerd bos en dat voorzien is van een zogeheten Chain of Custody (CoC)- of handelsketen certificaat. Daarnaast is al het hout duurzaam dat het Keurhout Duurzaam logo draagt en voorzien is van de Keurhout CoC. Het gaat in dit geval om mengpartijen van FSC en PEFC gecertificeerd hout, aangezien beide systemen niet toestaan dat bij menging de logo's mogen worden gehanteerd.

Wat is legaal bos en legaal hout?
Of bos legaal beheerd wordt is een kwestie van het handhaven van de geldende wetten en regels. Aangezien in sommige landen de handhaving gebrekkig verloopt is sinds maart 2013 de zogeheten European Timber Regulation (EUTR) van kracht. De zogeheten operators oftewel importeurs dienen gebruik te maken van een set van zorgvuldigheidseisen (Due Diligence systeem) om de import van mogelijk illegaal hout zoveel als mogelijk uit te sluiten. Legaliteitstandaarden kunnen worden gebruikt als mitigerende maatregelen om de risico’s op illegale houtimport te verkleinen /uit te sluiten. Kijk voor een actueel overzicht op www.keurhout.nl.

Wat is een handelsketencertificaat oftewel CoC-certificaat?
Het CoC-certificaat dient als bewijs dat het door u geïmporteerde of ingekochte hout ook daadwerkelijk uit het legale- of duurzaam beheerde bos afkomstig is. Het Chain-of-Custody nummer is verbonden aan uw leverancier en treft u op de facturen aan. Als u hout zonder CoC-certificaat importeert of inkoopt, heeft u geen bewijs dat het ook daadwerkelijk uit het betreffende legale- dan wel duurzaam beheerde bos afkomstig is.

Wanneer wordt u als importeur beschouwd?
Binnen de rapportage wordt u beschouwd als importeur indien u gezaagd hout of plaatmateriaal buiten de Nederlandse landsgrenzen inkoopt. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hout dat binnen- of buiten de EU28 wordt ingekocht. Indien u aan dit criterium voldoet dan beantwoordt u in Stap 1 van het rapportageformulier de vraag “Bent u importeur?” met “Ja”. Bij de stappen 2 tot en met 5 vult u vervolgens alleen het volume in dat door u is geïmporteerd. Het volume dat u op de Nederlandse markt heeft ingekocht vult u bij deze stappen dus niet in. Alleen in Stap 6 wordt u gevraagd naar het volume dat u in Nederland heeft ingekocht en dan specifiek bij bedrijven die geen lid zijn van de VVNH. De actuele VVNH ledenlijst vindt u op www.vvnh.nl. Twijfelt u of u zich wel of niet als importeur moet classificeren neemt u dan contact op met Probos (Tel. 0317-466555).

Wanneer wordt u niet als importeur opgevat?
Binnen de Bewust met hout rapportage wordt u niet als importeur opgevat indien u het door u verhandelde rondhout, gezaagd hout of plaatmateriaal binnen de Nederlandse landsgrenzen inkoopt. Indien u aan dit criterium voldoet dan beantwoordt u in Stap 1 van het rapportageformulier de vraag “Bent u importeur?” met “Nee”. Bij de stappen 2 tot en met 5 vult u vervolgens het volume in dat door u op de Nederlandse markt is ingekocht. Bij Stap 6 wordt u specifiek gevraagd naar het volume dat u in Nederland heeft ingekocht bij bedrijven die geen lid zijn van de VVNH. De actuele VVNH ledenlijst vindt u op www.vvnh.nl. Twijfelt u of u zich wel of niet als importeur moet classificeren neemt u dan contact op met Probos (Tel. 0317-466555).
DEFINITIES
Certificeerder
Onafhankelijke certificerende instelling, die werkt volgens internationaal erkende normen en gecontroleerd wordt door een nationale accreditatie instantie.

CoC certificaat
Een certificaat met betrekking tot het in stand houden van een transparante, correct geadministreerde handelsketen voor duurzaam en/of legaal hout, afgegeven door een certificeerder.

Gecertificeerd duurzaam hout
Hout met een certificaat voor duurzaam bosbeheer, afgegeven door een certificeerder.

Handelsketen (CoC)
De keten van de verwerkende en verhandelende bedrijven vanaf de bosbeheerder tot aan de eindconsument.

Import
Heeft betrekking op het volume hout dat buiten de Nederlandse landsgrenzen is ingekocht en op de Nederlandse markt wordt gebracht.

Hardhout
Hout van alle loofbomen.
Voor VVNH-leden: In het formulier wordt u apart gevraagd naar de Amerikaanse naaldhoutsoorten: zoals Western Red Cedar en Douglas uit de USA / Canada, aangezien deze qua natuurlijke duurzaamheid door de VVNH gezien worden als hardhoutsoorten. U neemt het volume Amerikaans naaldhout dus niet mee binnen het volume hardhout, maar vult u in bij het volume naaldhout.

Gematigd loofhout
Alles onder Taric Codes 4407 91 t/m 4407 99 valt onder gematigd loofhout. Voorbeelden zijn:
Eik (Quercus spp.), beuk (Fagus spp.), esdoorn (Acer spp.), kers (Prunus spp.), es (Fraxinus spp.), berkenhout (Betula spp.), populieren- en espenhout (Populus spp.) en eucalyptus (Eucalyptus spp.).

Tropisch loofhout
Alles geimporteerd onder Taric Codes 4407 21 t/m 4407 29 valt onder tropisch. Voorbeelden zijn:
Mahogany (Swietenia spp.), meranti, virola, imbuia balsa, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, sapelli, iroko, bura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, palissandre.

Naaldhout
Hout van naaldbomen.
Voor VVNH-leden: Inclusief het volume van Amerikaanse naaldhoutsoorten: zoals Western Red Cedar en Douglas uit de USA / Canada.

Plaatmateriaal
Hout van naaldhout- en/of hardhoutsoorten dat verwerkt is tot platen (multiplex, spaanderplaat, MDF, etc).

Standaard
Set van principes en criteria, welke de eisen presenteren, waaraan een partij moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. Deze worden door de certificeerder gehanteerd.

Systeemspecifieke CoC
Een handelsketen die gebonden is aan een specifiek certificeringsysteem, zoals FSC of PEFC.

Timber Procurement Assessment Committee (TPAC)
De door de overheid ingestelde commissie die voor de overheid bepaalt wat wel en wat niet duurzaam geproduceerd hout is. Zie www.tpac.smk.nl.

Timber Procurement Assessment Standard (TPAS)
De standaard die door TPAC wordt gehanteerd voor het bepalen wat wel en wat niet duurzaam is.